fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Tożsamość
administratora

PayEye sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, („My”, „PayEye”), ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773560, NIP 8943138845, REGON 382724489, o kapitale zakładowym PLN 9 700, serwis internetowy www.payeye.com

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

PayEye, ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław

+48 666 959 850

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem z usługi są przetwarzane w celu:

1. wykonania przez Nas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie w jakim przetwarzanie danych dotyczy Twoich danych biometrycznych – podstawą prawną jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

2. w celu udostępnienia Ci funkcjonalności serwisu internetowego i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści);

3. wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo przepisów regulujące Nasze obowiązki (np. obowiązki raportowania danych statystycznych) jako małej instytucji płatniczej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5. w celu marketingu własnych produktów i usług PayEye – podstawą prawną jest realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni), z zastrzeżeniem, że przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących w celach marketingowych przez Nas jest możliwe tylko za Twoją zgodą;

6. w innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie: – Amazon Web Services EMEA SARL, z siedzibą w Luksemburgu (38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg) – DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552 przy ul. Wielickiej 28b)

Możemy też przekazywać Twoje dane podmiotom wskazanym przez Ciebie, w tym innym użytkownikom usług płatniczych i akceptantom, a w przypadku korzystania przez Ciebie z usługi inicjowania transakcji płatniczej lub usługi dostępu do informacji o rachunku – również dostawcom tych usług. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów (na przykład: sądom, organom nadzoru).

Typ plików cookiesPodmiotCele
wykorzystania
Kto ma dostęp do
pliku cookies?
Okres ważności
plików cookies
Własne pliki cookiesPayEyeAnaliza ruchu na stronie internetowejtylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
Analiza demograficzna odwiedzających stronę
Analiza danych geograficznych użytkowników
Analiza technologii używanych przez użytkowników
Zewnętrzne pliki cookiesFacebook, Inc.Monitorowanie zdarzeń na stronie wywołanych przez użytkownikatylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyMonitorowanie zdarzeń na stronie wywołanych przez użytkownikatylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania
Google Ireland LimitedAnaliza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników
tylko PayEyeprzez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

Typ plików cookies

Własne pliki cookies

Podmiot

PayEye

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

Typ plików cookies

Zewnętrzne pliki cookies

Podmiot

Facebook

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania

Podmiot

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Cele wykorzystania

Analiza ruchu na stronie internetowej

Analiza demograficzna odwiedzających stronę

Analiza danych geograficznych użytkowników

Analiza technologii używanych przez użytkowników

Cele wykorzystania

Tylko PayEye

Okres ważności plików cookies

przez okres 5 lat od daty ich wytworzenia lub otrzymania