pl / 
Znajdź odpowiedź na swoje pytanie
lub wybierz pytanie z listy poniżej
Jak aktywować usługę od PayEye?

Pobierz na telefon bezpłatną aplikację PayEye i postępuj zgodnie z instrukcjami. Uzupełnij i potwierdź podstawowe dane (imię, nazwisko, numer telefonu oraz mail), złóż wymagane oświadczenia, zrób selfie oraz zdefiniuj swój payeyePIN. Następnie potwierdź maila i numer telefonu. Podepnij swoją kartę płatniczą i gotowe! Możesz korzystać z biometrycznych płatności opartych o kartę płatniczą u Partnerów PayEye. Lista Partnerów dostępna pod linkiem: LINK.

Gdzie mogę zapłacić spojrzeniem?

Lista punktów, w których można skorzystać z płatności biometrycznych znajduje się na tutaj.

Czy transakcja zostanie zrealizowana w okularach z antyrefleksem?

Tak. Sam antyrefleks w okularach nie ma wpływu na realizację płatności spojrzeniem.

Dlaczego płatność spojrzeniem może być lepsza od płatności telefonem lub kartą?

Płatność spojrzeniem ma wiele zalet. Najważniejszymi z nich są bezpieczeństwo, szybkość i wygoda. Wykorzystanie fuzji biometrii tęczówki oka i twarzy sprawia, że technologia PayEye jest obecnie jedną z najbezpieczniejszych metod potwierdzania płatności na świecie. Dzięki PayEye nie trzeba wyciągać portfela, telefonu czy gotówki z kieszeni – wystarczy jedno spojrzenie. 

Kto odpowiada za bezpieczeństwo danych użytkowników?

Za bezpieczeństwo danych użytkowników odpowiada Administrator Danych Osobowych i powołany przez niego Inspektor Danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj: https://payeye.com/pl/polityka-prywatnosci/.

Czy terminale ustawione w różnych miejscach publicznych nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa płatności?

Nasze terminale nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa płatności i niemożliwe jest, by ktoś zrealizował płatność bez wiedzy naszego Klienta – kamery, w które wyposażone jest nasze urządzenie płatnicze eyePOS zdefiniowane są na odczyt tęczówek oczu z odległości około 35 cm. Ponadto podczas płatności następuje porównanie wzorca biometrycznego twarzy i tęczówki ze wzorcem podstawowym, czyli prawdziwą twarzą i tęczówką użytkownika.

Czy jest ktoś, kto może wejść w posiadanie bazy użytkowników?

Stosujemy rozwiązanie chroniące dane użytkowników przed nieuprawnionym dostępem. W żadnym elemencie naszej infrastruktury nie przechowujemy zdjęć użytkowników, które mogłyby być wykorzystane przez osoby trzecie – tworzymy wzorce numeryczne, które są generowane w czasie rzeczywistym na podstawie unikatowego obrazu tęczówki. Nie mamy więc nigdzie do czynienia ze zdjęciami twarzy i/lub tęczówki, które mogą być ponownie wykorzystane przez kogoś innego. Co więcej, odwrócenie procesu, czyli uzyskanie zdjęcia z wzorca numerycznego, jest niemożliwe. Po wygenerowaniu wzorca dane są przesyłane pomiędzy urządzeniami a infrastrukturą zawsze szyfrowanym połączeniem, co stanowi kolejny poziom bezpieczeństwa. Finalnie, wzorce numeryczne umieszczone w bazie danych PayEye, nigdy jej nie opuszczają, ponieważ wszystkie identyfikacje odbywają się na serwerze w zamkniętej sieci, a sama baza jest również szyfrowana. By nastąpiła identyfikacja użytkownika w usłudze PayEye niezbędne jest porównanie wzorca biometrycznego twarzy i tęczówki ze wzorcem podstawowym, czyli prawdziwą twarzą i tęczówką użytkownika.

W jaki sposób dane użytkowników są zabezpieczone i kto prowadzi nad nimi nadzór?

Zabezpieczenie danych użytkowników jest dla nas kluczowe, dlatego wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa i nadzoru, chroniące prywatność i dane osobowe użytkowników, m.in.: szyfrowanie przesyłanych i przechowywanych danych, wieloskładnikowe uwierzytelnianie, zarządzanie dostępami, monitorowanie i audyty, wewnętrzne regulacje, zarządzanie ryzykiem i zgodność z prawem.

Czy płatność spojrzeniem zostanie zrealizowana w przypadku chorób oczu (zaćma, jaskra itd.)?

Płatność spojrzeniem zostanie zrealizowana, gdy występujące schorzenia nie powodują widocznych zmian, nie deformują i nie zakrywają tęczówki oka.

Czy płatność spojrzeniem zostanie zrealizowana w przypadku osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?

Płatność może zostać zrealizowana jeśli tęczówka oczu jest możliwa do odczytu – nie została zdeformowana lub przysłonięta.

Czy płatność spojrzeniem zostanie zrealizowana w przypadku posiadania sztucznego oka?

Nie, ponieważ terminal biometryczny eyePOS w celu synchronizacji wymaga potwierdzenia żywotności obu oczu osoby płacącej.

Czy płatność spojrzeniem jest bezpieczna dla oczu?

Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że płatność spojrzeniem nie stanowi zagrożenia dla oka, stanowiąc tym samym bardzo bezpieczną formę płatności. Podczas dokonywania transakcji terminal eyePOS nie skanuje tęczówki, tylko porównuje indywidualne cechy biometryczne ze specjalnym kodem szyfrującym identyfikującym użytkownika.

Jaki problem rozwiązuje płatność spojrzeniem?

Płatność spojrzeniem umożliwia dokonywanie transakcji w sposób szybki, bezpieczny i wygodny – bez wyciągania portfela, telefonu czy gotówki. Zostało udostępnione na użytek komercyjny w celu podniesienia bezpieczeństwa, ułatwienia i skrócenia czasu dokonywania płatności.

Co to jest Portfel PayEye i czy to znaczy, że potrzebuję mieć coś ze sobą?

Korzystając z płatności biometrycznych od PayEye nie potrzebujesz mieć ze sobą niczego dodatkowo! Portfel PayEye to usługa, w ramach której PayEye umożliwia Ci zarejestrowanie danych karty płatniczej za pośrednictwem Aplikacji PayEye oraz złożenie Dyspozycji Użycia. Jest to Twój elektroniczny portfel tzw. e-wallet, z którego możesz korzystać w każdej chwili nie potrzebując nic więcej. Żadnego portfela, karty, telefonu, czy zegarka. Wystarczy spojrzenie!

Jak utworzyć wzorzec biometryczny?

Utworzenie Wzorca Biometrycznego jest bardzo proste i składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma miejsce w momencie aktywowania konta w Aplikacji PayEye, gdy zostajesz poproszony o wykonanie zdjęcia typu „selfie” i jest to wstępna rejestracja Wzorca Biometrycznego. Wstępna rejestracja Wzorca Biometrycznego jest niezbędna do jego pełnego zarejestrowania. Drugi etap, czyli pełne zarejestrowanie Wzorca Biometrycznego odbywa się już przy udziale terminala eyePOS, który dokonuje odczytu wizerunku tęczówek i twarzy wykorzystując technologię PayEye. Ma miejsce podczas pierwszej próby złożenia Dyspozycji Użycia.

Co to jest Dyspozycja Użycia?

Dyspozycja Użycia to nic innego jak Twoje polecenie skierowane do PayEye, żeby umożliwić Sprzedającemu wykorzystanie zarejestrowanej Twojej domyślnej karty, by to sprzedający mógł zainicjować zlecenie płatnicze w celu dokonania zapłaty za nabywane przez Ciebie towary lub usługi.

Co muszę zrobić, by móc złożyć Dyspozycję Użycia u sprzedawcy?

By złożyć Dyspozycję Użycia u sprzedawcy, wystarczy poinformować go o zamiarze skorzystania z usługi biometrycznej od PayEye, zatwierdzić Dyspozycję Użycia na kwotę zakupu towarów lub usług oraz umożliwić odczyt obrazu Twoich tęczówek i twarzy z wykorzystaniem terminala eyePOS.

Czym jest PayEye?

PayEye jest dostawcą technologii, a dzięki współpracy z Planet Pay, który jest agentem rozliczeniowym, umożliwia dokonywanie wygodnych i bezpiecznych płatności biometrycznych. PayEye dostarcza technologię biometryczną, terminale płatnicze eyePOS oraz aplikację PayEye. W PayEye dostarczamy technologię umożliwiającą identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oraz twarzy, która jest dodatkowym wsparciem w trudnych warunkach oświetlenia oraz przyszłych płatnościach w internecie.

Czy założenie i korzystanie z Portfela PayEye coś kosztuje?

Pobranie aplikacji PayEye, założenie, a następnie posiadanie i korzystanie z elektronicznego Portfela PayEye jest bezpłatne.

Czy ktoś inny ma taką samą tęczówkę jak ja?

Tęczówka jest niepowtarzalna. Różnią się nawet tęczówki prawego i lewego oka. PayEye to rozwiązanie oparte o uwierzytelnienie biometryczne za pomocą nie tylko tęczówki, ale i twarzy. Nowe rozwiązanie oparte na fuzji biometrii twarzy i tęczówki jest precyzyjniejsze niż inne dostępne metody.

Czy mogę skorzystać z usługi PayEye w Internecie?

Tak – udostępniliśmy usługę płatności internetowych e-payeye, dzięki której zapłacisz szybko i bezpiecznie w internecie.

 

Czy osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać z usługi PayEye?

Obecnie tylko osoby pełnoletnie mogą korzystać z usługi PayEye.

Gdzie można się zarejestrować?

Pobierz ze swojego sklepu z aplikacjami mobilnymi bezpłatną aplikację PayEye i postępuj zgodnie z instrukcjami – niezbędne będzie podanie podstawowych danych, wyrażenie niezbędnych zgód oraz zrobienie selfie. Cały proces trwa zaledwie chwilkę.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dokładne informacje od dostępie do Twoich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

Jak PayEye dba o bezpieczeństwo moich danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są z najwyższą troską o ich bezpieczeństwo przy zastosowaniu wszelkich organizacyjnych oraz technicznych środków bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi z RODO.

Czy informacje z mojej karty płatniczej (numer karty, kod CVC2/CVV2, termin ważności) dodanej w aplikacji PayEye są bezpieczne?

PayEye nie przetwarza ani nie przechowuje danych kart płatniczych w żadnym z elementów naszej infrastruktury. PayEye posługuje się tokenami, czyli zaszyfrowaną postacią karty płatniczej.Tokeny są wygenerowane przez partnera technologicznego (IT Card) naszego agenta rozliczeniowego (Planet Pay), który to obsługuje techniczne aspekty tokenizacji karty płatniczej oraz zapewnia bezpieczeństwo danych kartowych zgodne ze standardem PCI DSS.

Czy płatności biometryczne z wykorzystaniem terminala eyePOS są bezpieczne?

Terminal eyePOS jest zabezpieczony przed każdą formą wycieku danych. Dane opuszczają urządzenie jedynie poprzez szyfrowane połączenie. Urządzenie oraz połączenie poddawane są regularnym testom bezpieczeństwa.

Czy można wykorzystać mój wzorzec biometryczny bez mojej wiedzy i tym samym skorzystać z usługi PayEye?

Nie jest to możliwe, gdyż kamery, w które wyposażony jest nasz terminal eyePOS zdefiniowane są na odczyt wizerunku tęczówek z odległości około 35 cm. Niemożliwe jest więc, by ktoś z dużej odległości odczytał Twój Wzorzec Biometryczny i z niego skorzystał bez Twojej wiedzy.

Czy korzystanie z soczewek lub okularów ma wpływ na bezpieczeństwo płatności biometrycznych?

Nie ma wpływu, bo płatności mogą być potwierdzane zarówno w soczewkach jak i okularach korekcyjnych, a korzystanie z nich nie wpływa na bezpieczeństwo płatności biometrycznych. Wyjątek stanowią kolorowe soczewki lub takie, które przysłaniają, zmieniają lub zniekształcają obraz tęczówki, przez co uniemożliwiają dokonanie płatności.

Co powinienem zrobić, jeśli podejrzewam, że doszło do oszustwa?

Jeśli podejrzewasz, że doszło do oszustwa, skontaktuj się telefonicznie z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem:
+48 694 082 248 lub 71 738 19 16, które działa od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 lub napisz do nas maila na: kontakt@payeye.com.

Czy jest możliwe skorzystanie z usługi PayEye poprzez wejście w posiadanie zdjęcia lub wzorca mojej twarzy i/lub oka?

Nie – skorzystanie w ten sposób z usługi PayEye nie jest możliwe i to z kilku powodów. Nie przetrzymujemy danych biometrycznych w postaci zdjęć w żadnym z elementów naszej infrastruktury. Tworzymy wzorce numeryczne, które są generowane w czasie rzeczywistym na podstawie unikatowego obrazu tęczówki. Nie mamy więc nigdzie do czynienia ze zdjęciami twarzy i/lub tęczówki, które mogą być ponownie wykorzystane przez kogoś innego. Co więcej, odwrócenie procesu, czyli uzyskanie zdjęcia z wzorca numerycznego, jest niemożliwe. Po wygenerowaniu wzorca dane są przesyłane pomiędzy urządzeniami a infrastrukturą zawsze szyfrowanym połączeniem, co stanowi kolejny poziom bezpieczeństwa. Finalnie, wzorce numeryczne umieszczone w bazie danych PayEye, nigdy jej nie opuszczają, ponieważ wszystkie identyfikacje odbywają się na serwerze w zamkniętej sieci, a sama baza jest również szyfrowana. By nastąpiła identyfikacja użytkownika w usłudze PayEye niezbędne jest porównanie wzorca biometrycznego twarzy i tęczówki ze wzorcem podstawowym, czyli Twoją prawdziwą twarzą i tęczówką. To oznacza, że możesz spać spokojnie, bo nikt poza Tobą nie jest w stanie skorzystać z płatności biometrycznych od PayEye.

Czy są sytuacje, które powinny wzbudzić moje podejrzenia?

Skontaktuj się z nami zawsze, gdy:

  1. Przypuszczasz, że ktoś miał dostęp do Twojego Portfela PayEye;
  2. Ktoś prosił Cię o Twój payeyePIN lub inne poufne dane;
  3. Zauważysz, że nasza strona ma nietypowy wygląd lub serwis działa inaczej niż zwykle;
  4. Otworzysz link i podasz dane na stronie lub w aplikacji, która była łudząco podobna do PayEye;
  5. Odbierzesz niepokojący telefon, od osoby która podawała się za pracownika PayEye;
  6. Otrzymasz niepokojącego maila z adresu, który jest łudząco podobny do adresu PayEye, w szczególności, jeśli zawiera podejrzany załącznik;
  7. Ktoś przetwarza Twoje dane osobowe, powołując się na pozyskanie ich od PayEye, a nie ma go na liście podmiotów, którym przekazujemy Twoje dane osobowe.
Pobierz aplikację!

Ta strona używa ciasteczek w celach statystycznych i analitycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności