Pilotaż 1.0 - PayEye | wystarczy jedno spojrzenie
pl
Największy na świecie pilotaż płatności okiem

Podobno nie da się płacić okiem, a my udowodniliśmy, że to możliwe, a płatności jednym spojrzeniem są nie tylko szybkie, ale i bardzo bezpieczne. Podobno nie da się prosto i krótko opowiadać o nowych technologiach, finansach i start-upie o globalnym zasięgu, a my podjęliśmy się tej próby i przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa ten skondensowany Raport. To swoiste podsumowanie naszej kilkunastomiesięcznej obecności na rynku z wyjątkową biometryczną płatnością. To szersze spojrzenie na branżę i rynek, który rozwija się w zawrotnym tempie. To również dobra okazja do pochwalenia się innowacyjnym pomysłem, który możemy realizować ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To wreszcie próba pokazania, że nowatorskie pomysły, odważne plany da się budować i realizować w Polsce, na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, a później trafić z nimi na globalny rynek. Ciekawi? Życzymy dobrej lektury!

Krystian Kulczycki, Daniel Jarząb, Radosław Ruda
Zarząd PayEye
Biometria - trend, którego nie da się zatrzymać

Biometria, jako dział nauk informatycznych, to blisko związana z biologią dziedzina, obejmująca zbiór metod pozwalających na identyfikację lub potwierdzenie tożsamości człowieka z wykorzystaniem jego cech biologicznych – czy to cech anatomicznych, czy cech zachowania.

Wykorzystując doświadczenie z wielu dziedzin matematyki i informatyki, takich jak teoria informacji, statystyka i przetwarzanie obrazów, eksperci są w stanie stworzyć algorytmy, które z wysokim prawdopodobieństwem będą w stanie bezbłędnie zidentyfikować daną osobę wśród dużych populacji. W obecnych czasach szybkie i dokładne potwierdzanie tożsamości jest kluczowe dla sprawnej realizacji wielu usług.

Jednocześnie mierzymy się z licznymi zagrożeniami, takimi jak ryzyko kradzieży tożsamości i dokumentów, konieczność pamiętania wielu skomplikowanych haseł, PIN-ów, czy noszenia identyfikatorów. Biometria, dzięki której to nasze własne cechy biologiczne mogą być zarówno identyfikatorem, jak i hasłem staje się naturalną odpowiedzią na te wyzwania. Nie ma przyszłości usług cyfrowych bez biometrii.

Płatności biometryczne

Płatności okiem są kolejnym etapem rozwoju płatności biometrycznych, który w związku ze swoją niezawodnością oraz zerowym współczynnikiem fałszywych odrzuceń ma szansę zastąpić dotychczasowe formy uwierzytelniania użytkownika. Nasze rozwiązanie jest również kreatywną odpowiedzią na wymogi dyrektywy PSD2 w kwestii wprowadzania silnego uwierzytelniania – wprowadzenie systemu PayEye na rynek krajowy (a docelowo także na rynki zagraniczne) to rozwiązanie, które gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Historia biometrii tęczówki
1936

Frank Burch, amerykański okulista proponuje ideę wykorzystania tęczówki oka do rozpoznawania osób.

1949

James Doggarts przeprowadza analizę złożoności wzoru tęczówki i wysnuwa hipotezę o jego przydatności do celów identyfikacji osób.

1987

Aran Safir i Leonard Flom, dwójka okulistów patentuje koncepcję rozpoznawania tęczówki na podstawie jej unikalności w populacji, opierając się o pracę Burch’a.

1992

John Daugman, profesor informatyki z Cambridge University, tworzy na prośbę i przy udziale Safira i Floma pierwszy algorytm automatycznego rozpoznawania tęczówki wykorzystujący tzw. IrisCodes.

1994

Na metodę Daugmana przyznany zostaje patent amerykański.

2005

Wygasa patent Safira i Floma, obejmujący ogólną koncepcję rozpoznawania tęczówki jako metody biometrycznej, umożliwiając wejście na rynek wielu nowym podmiotom.

2011

Wygasa patent Johna Daugmana, jeszcze szerzej otwierając drzwi na rynek biometrii tęczówki.

2020

PayEye jako pierwsza firma na świecie wdrożyła komercyjny system płatności biometrycznych opartych o identyfikację tęczówki oka.

Stawiamy na tęczówkę oka i jej wyjątkowość

Rozpoznawanie tęczówki jest uznawane za najdoskonalszą metodę biometrycznego potwierdzania tożsamości. Dzięki ogromnej zawartości informacyjnej i niepowtarzalności wzoru tęczówki możliwe jest bezbłędne zidentyfikowanie osób nawet w bardzo dużych populacjach. Tęczówki lewego i prawego oka różnią się między sobą, podobnie jak tęczówki bliźniąt, w tym bliźniąt jednojajowych. Umożliwia to wykorzystanie metody nawet w tak ogromnych projektach jak narodowy program Indii dotyczący biometrycznej tożsamości obywateli, w którym do tej pory zarejestrowano ponad 1,4 miliarda par tęczówek. Tęczówka oka wydaje się więc być idealnym biometrycznym identyfikatorem dla klientów PayEye.

Postawiliśmy na oko, bo to naturalny i jednoznaczny identyfikator dla każdego człowieka
Unikalna
biometria tęczówki oka jest unikalna w skali światowej. Każdy człowiek ma inne wzory tęczówek, które różnią się nawet pomiędzy prawym i lewym okiem również u bliźniąt jednojajowych.
Dostępna
dla osób z różnych kultur (zakrywanie twarzy), regionów (bez konieczności zdejmowania odzieży ochronnej - np. rękawiczek), działa w soczewkach kontaktowych i okularach.
Higieniczna
nie jest inwazyjna, odczyt tęczówki oka następuje z odległości ok. 30-40 cm, bez konieczności dotykania czytnika.
Bezpieczna
wymaga współpracy użytkownika. Nie sposób pozyskać łatwo bez kooperacji z użytkownikiem obrazu tęczówki oka, dzięki czemu przypadkowe płatności są niezwykle zmarginalizowane.
Technologia i ekosystem PayEye

Usługa PayEye to cały autorski ekosystem, który składa się z urządzeń płatniczych eyePOS, innowacyjnego portfela elektronicznego dla użytkowników oraz algorytmów przetwarzających tęczówkę oka na wzorzec biometryczny (PayEye kod) służący do identyfikacji użytkownika podczas dokonywania płatności.

Od momentu powstania PayEye do budowy swoich rozwiązań wykorzystujemy najnowsze technologie chmurowe AWS oraz Azure, na których rozwijamy sieć mikroserwisów opartych na sprawdzonych w świecie fintechu frameworków oraz językach programowania. Mikroserwisy zostały podzielone na wiele maszyn wirtualnych, aby uzyskać wysoką dostępność a zarazem sprawić, by usługa działała w sposób nieprzerwany i stabilny. Stosowana przez nas architektura od samego początku jest zgodna z AWS Well-Architected Framework, który jest zbiorem najlepszych praktyk pozwalających budować najbardziej bezpieczne, wydajne i odporne infrastruktury dla aplikacji.

Historia rozwoju PayEye
2018
 • Rozpoczęliśmy prace nad projektem
 • Kompletowanie zespołu
2019
 • Stworzyliśmy nasz pierwszy algorytm biometryczny
 • Zbudowaliśmy urządzenie płatnicze eyePOS 1.0
 • Powstał e-wallet i centrum zarządzania
 • KNF przyznał nam licencję Małej Instytucji Płatniczej
2020
 • Otrzymaliśmy dotację w NCBiR 10 702 859,72 zł, POIR.01.01.01-00-1082/19
 • 24.06.2020r. wyjście na Polskę, pierwsza na świecie komercyjna płatność okiem zrealizowana we Wrocławiu
 • Sushi Naka Naka pierwszym punktem z płatnością okiem
 • 100 punkt z płatnością okiem (Snow and Ski, Machnice)
 • Pierwsze badania biometryczne PayEye
 • Bieg charytatywny PayEye RUN
 • Otrzymaliśmy dotację PARP (Go to Brand) 394 060,00 zł, POIR.03.03.03-02-0005/20
2021
 • Przenosiny do aplikacji mobilnej
 • 150 punkt na mapie PayEye (Kino Nowe Horyzonty)
 • Rozpoczęcie przygotowań do etapu wdrożenia nowego urządzenia eyePOS 2.0 oraz nowej aplikacji
 • Strategiczne partnerstwo podczas Festiwalu PasiBrzucha
 • Drugie badania biometryczne PayEye
 • Globalna premiera nowego rozwiązania PayEye na Gitex Technology Week w Dubaju
Nasz globalny rozwój zaplanowaliśmy na kilka etapów
Pierwszy etap pilotażu

W pierwszej kolejności opracowaliśmy terminal płatniczy eyePOS 1.0, wspierający płatności biometryczne z wykorzystaniem tęczówki oka oraz portfel elektroniczny, w którym użytkownik mógł śledzić stan swojego konta, jak i historię zakupową w przeglądarce internetowej. Pierwsza część pilotażu z wykorzystaniem terminala eyePOS 1.0 obejmowała ponad 150 punktów we Wrocławiu i jego okolicy, gdzie użytkownicy po założeniu konta i utworzeniu wzorca biometrycznego mogli dokonać płatności okiem.

Drugi etap pilotażu

W kolejnej wersji urządzenia eyePOS 2.0 użytkownik będzie miał możliwość autoryzacji nie tylko przy pomocy wzorca tęczówki oka, ale również dodatkowo przy pomocy twarzy, co zapewni dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Płatność oraz dodanie wzorca przebiegną szybciej dzięki lepszemu systemowi czujników oraz kamer. Bryła urządzenia będzie bardziej ergonomiczna, a system operacyjny w tej wersji systemu zapewni płynniejsze przejście przez cały proces. Stworzone przez nas algorytmy wykorzystują cechy tęczówki, cechy twarzy oraz ocenę żywotności użytkownika, co daje niespotykany jak dotąd poziom dokładności i bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanej fuzji biometrii będziemy rozwijać nasz projekt również w e-commerce.

PayEye to fintech zbudowany na wiedzy

PayEye to przedsiębiorstwo zbudowane na wiedzy systematycznie akumulowanej dzięki ciągle prowadzonym badaniom i pracom rozwojowym. Organizacja zbiera doświadczenia swoich pracowników oraz wyniki przeprowadzonych prac konstrukcyjnych i testów, dzięki czemu staje się wyspecjalizowana w obszarach swojego działania. Projektowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowo-programowych wymaga użycia najnowszych rozwiązań i technologii dostępnych na globalnych rynkach. Wiemy, że czasami warto wspomóc się ekspertyzą zewnętrzną, stąd PayEye współpracuje z licznymi partnerami krajowymi jak i zagranicznymi (Europa, Azja czy USA). Fundamentem działu badawczo-rozwojowego jest stworzone laboratorium, w którym różne technologie są uruchamiane wstępnie i testowane pod kątem parametrów ich działania, jeśli spełniają nasze założenia przechodzą do dalszej fazy – integracji w większą całość. Zależy nam, aby rozwiązania tworzone w PayEye spełniały światowe standardy bezpieczeństwa „by design”, stąd tak je projektujemy od samego początku. Następnie weryfikujemy czy udało się je spełnić podczas długotrwałych testów i badań w laboratorium oraz w większej skali – wraz z potencjalnymi użytkownikami naszych technologii. W toku prac badawczych niezwykle istotnym etapem jest testowanie technologii w warunkach zbliżonych do potencjalnego zastosowania – dlatego też, współpracując między innymi z Politechniką Warszawską, organizowaliśmy badania naszych rozwiązań z uczestnictwem potencjalnych klientów PayEye. Pozwala to na ocenę jakości naszych urządzeń oraz algorytmów przez niezależnych ekspertów, otrzymanie cennej informacji zwrotnej oraz wskazówek do dalszego udoskonalania technologii biometrycznych PayEye.

Dlaczego płatności okiem są bezpieczne?

Często słyszy się o nieautoryzowanych płatnościach z użyciem kart płatniczych. Płatność okiem rozwiązuje ten problem – potwierdzenie płatności odbywa się poprzez identyfikację użytkownika za pomocą wzorca biometrycznego tęczówki oka na urządzeniu płatniczym eyePOS. Oczu ani samej tęczówki nie da się zhakować ani ukraść. Nie ma również możliwości dokonania transakcji przy wykorzystaniu zdjęcia lub makiety, ponieważ podczas identyfikacji nasze urządzenie płatnicze weryfikuje żywotność oka.

By nastąpiła identyfikacja użytkownika oraz potwierdzenie transakcji niezbędne jest porównanie wzorca biometrycznego oka ze wzorcem podstawowym, czyli oczami użytkownika. Dodatkowo dla wybranych transakcji w celu dodatkowego zabezpieczenia wymagany jest PIN.

Spojrzenie z bliska
Nasza usługa rozwiązuje również problem kradzieży w płatnościach zbliżeniowych. Nie ma możliwości wykorzystania pieniędzy bez interakcji użytkownika, ani nieautoryzowanego odczytu tęczówki z dużej odległości. Wymagana odległość od naszego urządzenia płatniczego eyePOS to ok. 30 cm.
Zamieniamy tęczówkę na kod
Wzorzec biometryczny tworzony jest na podstawie obrazu tęczówki w czasie rzeczywistym (nie zapisujemy obrazu tęczówki w systemie). Nie da się odwrócić procesu i uzyskać obrazu tęczówki oka z utworzonego przez nas wzorca biometrycznego, który jest nazywany przez nas PayEye kodem. Utworzony kod jest przesyłany i przechowywany w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej. Raz zapisany nigdy już jej nie opuszcza.
Bezpieczne algorytmy
Stosujemy najbezpieczniejsze algorytmy szyfrowania danych. Infrastruktura jest poddawana regularnym i rygorystycznym testom bezpieczeństwa. Dane osobowe przetwarzane są z najwyższą troską o ich bezpieczeństwo przy zastosowaniu niezbędnych organizacyjnych oraz technicznych środków zgodnych z RODO i najlepszymi praktykami i standardami w zakresie biometrii.
Komunikacja i zasięgi

Rozumiemy, że świat nowych technologii, cyberbezpieczeństwa i innowacyjnych rozwiązań może być skomplikowany, dlatego staramy się go upraszczać. Organizujemy webinary, konferencje, panele dyskusyjne. Bierzemy udział w dziesiątkach kongresów i spotkań związanych z tym, czym się zajmujemy. Stawiamy również na otwartą, proaktywną komunikację ze społeczeństwem, a nasze kanały w mediach społecznościowych, a także relacje w mediach tradycyjnych i internetowych obiegły niemal całą kulę ziemską. Robimy to dlatego, że chcemy ułatwiać dostęp do informacji i sprawić, by spotkania z nowymi technologiami były przyjemne.

24,92 mln
osób, które dowiedziały się o naszej innowacyjnej technologii
8,36 mln
tyle kosztowałaby nas reklama, ale nie musieliśmy wydawać tych pieniędzy
5,11 mln
wyświetleń naszych treści w mediach społecznościowych
1399
publikacji o PayEye
*Dane na dzień publikacji raportu.
Biometryczny sukces z Wrocławia

Jesteśmy fintechem z Wrocławia, który jako pierwszy na świecie wdrożył komercyjnie system potwierdzania płatności z wykorzystaniem biometrii – za pomocą tęczówki oka. To właśnie tutaj stworzyliśmy cały autorski ekosystem, który składa się z urządzeń płatniczych eyePOS, innowacyjnego portfela elektronicznego dla użytkowników oraz algorytmów przetwarzających tęczówkę oka na wzorzec biometryczny (PayEye kod) służący do identyfikacji użytkownika podczas dokonywania płatności. W pierwszej kolejności usługę udostępniliśmy we Wrocławiu, ale nasze rozwiązanie jest znane już zarówno w całym kraju jak i na świecie. Nie przez przypadek płatności okiem zostały wprowadzone pilotażowo w miejscu, z którego pochodzimy – chcieliśmy dać możliwość mieszkańcom naszego miasta w pierwszej kolejności swobodnego przetestowania usługi w skupionych wokół nich punktach. Dzięki temu również to do Wrocławia właśnie zjeżdżają dziennikarze z całego kraju, aby przetestować rozwiązanie i zapłacić okiem. Oczy całego świata zwrócone są na Stolicę Dolnego Śląska, a cały rynek bacznie obserwuje nasze poczynania, o czym świadczą również otrzymane wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia
październik 2020 r.
Nagroda Managera Roku FinTech & InsurTech Awards dla prezesa Krystiana Kulczyckiego
październik 2020 r.
Nominacja do „Dolnośląskiego Gryfa – Nagrody Gospodarczej” w kategorii Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój
grudzień 2020 r.
Singapore Fintech Festival, nagroda Impact Finance 2020
grudzień 2020 r.
Nagroda 30 Kreatywnych Wrocławia
kwiecień 2021 r.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
czerwiec 2021 r.
Zwycięzca kategorii Fintech Future, Mapa Polskiego Fintechu
czerwiec 2021 r.
Cashless Congress 4 Startups, finalista konkursu eDukat 2021
wrzesień 2021 r.
Finalista Start-up Challenge 2021, podczas 6. European Tech and Start-up Days
PayEye jest odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania konsumentów

Spółka wprowadziła do codziennego życia rozwiązania z przyszłości. Kierunek biometria dla każdej branży już wkrótce będzie naturalny i to z kilku powodów. Pandemia sprawiła, że konsumenci szukają wygodnego i bezpiecznego systemu płatniczego. Podobne oczekiwania chociażby ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego mają przedsiębiorcy, którzy nie chcą narażać własnego personelu na zbędne dodatkowe kontakty, jak i swoich klientów. Do tego dochodzi oszczędność czasu, ponieważ cały proces transakcji można ewidentnie przyspieszyć. Biometria ma jeszcze ten walor, że wspiera silne uwierzytelnianie użytkowników i już dziś widać, że rozwiązania te oprócz płatności można wykorzystać znacznie szerzej – w naszym codziennym życiu np. jako forma dostępu do pomieszczeń lub magazynów, potwierdzania umów, decyzji, czy też identyfikacji osób.

Innowacyjność rozwiązania, nieodkryte do tej pory obszary działania biometrii sprawiły, że PayEye pozyskało ogromną – blisko 11-milionową dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na badania przemysłowe i prace rozwojowe biometrycznego systemu płatniczego opartego o transakcje potwierdzane identyfikacją użytkownika poprzez biometrię tęczówki oka i twarzy.

Pobierz aplikację!

Ta strona używa ciasteczek w celach statystycznych i analitycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności | Regulamin